Wykonawstwo instalacji gazowych

Oferujemy wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - od zamontowania szafki na gazomierz, poprzez wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej....
 

Pojęcia

Centralne ogrzewanie

Drenaż

Instalacja gazowa

Instalacja wodna

Kanalizacja

Kocioł centralnego ogrzewania

Kolektor słoneczny

Pompa Ciepła

Przyłącz gazowa

Rekuperacja

Świadectwo energetyczne

Wiertnica (otwornica) diamentowa

Wymiennik ciepła

Instalacja wodna

Data dodania: 23-11-2010 19:23:33

To układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe (określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.